ख से शुरू होने वाले शब्द

ख से शुरू होने वाले शब्द ( Kh se shuru hone wale shabd )  नमस्कार दोस्तों, ख से शुरू होने वाले शब्दों की सूची के बारे में हम इस आर्टिकल में देने वाले है. हिंदी में ख से शुरू होने वाले शब्द और वो शब्द जो हम सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल करते है. यह है वो शब्दों की सूची. 

ख से शुरू होने वाले शब्द

हिंदी भाषा में ख से शुरू होने वाले शब्दों की सूची इस प्रकार है. यह है वो शब्द जो हम बोलते है और वो ख से शुरू होते है. 

खण्डन

खिलना

खगोल

खरीदना

खुश

खुला

खल

मुरझाना

भूगोल

बेचना

नाखुश

बन्द

साधु/सज्जन

अखाद्य

आमदनी

खाली

खुशकिस्मत

खुशमिज़ाज़

खूबसूरत

खास

खीझना

ख्यात

खेचर

भूचर

खोटा

खाद्य

खरा

खर्च

खेद

खत

खटपट

ख़बरदार

खजाना

खमन

खसखस

खफा

खिलवाड़

खौफजदा

खींचतान

खराब

खास

खौफ

खिताब

खजूर

खुशी

खुदखुशी

खनिज

खुशमिजाज

खुदापरस्ती

खटमीठा

खट्टा

खटमीठा

खात्मा

खलबली

खींचतान

खास

खरीदार

खुदखुशी

खातिर

खुडखुशी

खंजरोली

खसखस

खाया

खौफजदा

खेल

खटपट

खटपट

खराटे

खजुवान

खिलवाड़

ख्वाहिस

खलीफा

खींचतान

खरोच

खलबलाहट

खीज

खराबी

खपरैल

खंखनाना

खड़गपुर

खंडहर

खोइचा

खाद्य

खर्राटेदार

खगोल

खोंती

खदेड़कर

खंड

खोख्ला

खरोचकर

खलीफा

खीर

खनखनाह

ख्याल

खेत

खनखनाना

खतरा

खरीदकर

खखरना

खर्चीला

खबरदार

खरीदारी

खटोला

खम्भा

खयाली

खटाई

खजांची

खनन

खड़ाऊ

खखरना

खैरात

खपत

खदेड़ना

खुरजी

खटारा

खड़ीवादी

खारिश

खिंच

खूनी

खुरमा

खड़िया

खुराक

खासियत

ख़िदमत

खरबूजा

खुमार

खंजरोली

खात्मा

खली

खलबली

खाली

ख़तम

ख्याल

खान

खाना

खामियाजा

खामी

खरगोश

खिलाफ

खोल

खेत

खातिर

खोई

खिताब

खिलौना

खत्री

खतरा

खस्ता

खुदा

खंभा

खुराक

खाली

खेल

खोया

खड़िया

खिमा

खुमान

खनिज

खूखार

खंडित

खडूस

खटमीठा

खींचना

खुदाई

खुदापरस्ती

खबरी

खवाल

खपत

खपना

खच्चर

खस्ता

खजुराहो

खील

खिला

खिलाडी

खिलजी

खाक

खिताब

खौफनाक

खड़ा

खाध

खलीफा

खाद्य

खन्ना

खनखन

खल

खर

खब

खम

खस

खद

खच

खक्ष

खभ

खट

खन

खप

खह

खव

खत

खई

खख

खफ

खथ

खह

खण

खछ

खठ

खज

खग

खक

खघ

खड

खझ

खध

खय

खश

खत्र

खज्ञ

खक

खरीद

खपना

खुराक

खवाल

खूखार

खतरा

ख़तम

खमन

ख़राब

ख़िताब

ख़तम

खस्ता

खडूस

खजूर

खींचना

खुमान

खिलजी

खपना

खिलाडी

खुदाई

खोदना

खरीद

खंडित

खुराक

खंडर

खुजली

खोख्ला

खालवा

खिलाफ

खंजर

खजांची

खासना

खजाना

खटोला

खराब

खड़ाऊ

खबर

ख्याल

खर्राटा

खर्चीला

खनिज

खैरात

खजूर

खपरै

खड़िया

खदेड़

खड़ाऊं

खरोच

खरगो

खलनायक

खंजर

खख

खरखर

खासी

खई

खामोसी

खरी

खण

खली

खचर

खछ

खर्च

खारा

खठ

खुशी

खलील

खज

खुजली

खुशबू

खघ

खुला

खूखार

खझ

खिलौना

खिला

खध

खिलाड़ी

खिचड़ी

खय

खिड़की

खबर

खश

खनक

खलिहान

खत्र

खटिया

खजाना

खज्ञ

खजान

खुरपी

खच्चर

खिचकर

खराब

खपरै

खंजरोली

खैरात

खबरदार

खाफ

खड़ाऊं

खिताब

खोई

खड़िया

खुदा

खुराक

खर्चीला

खालवा

खोखा

खर्राटा

खोलाई

खाना

खासना

खोखो

खाकी

खंडर

खान

खून

खंडित

खामियाजा

खस्ता

खिलजी

खोखला

खुदाई

खपना

खत्म

खालीपन

खडूस

खाया

खंजर

खुमान

खरपतवार

खतम

खमन

खोल

खोया

खौफनाक

खनिज

स्वशमिजाज

खदापरस्ती

खराबी

खच्चर

चार

और

पांच

अक्षर

वाले

से

शुरू

होने

वाले

शब्द

खरीदना

दिना

खरीदारी

खरीदकर

खखरना

खतरनाक

खनखनाना

खनखनाहट

खदेड़ना

खट्टा-मीठा

खदेड़कर

खरगोश

खरोचकर

खर्राटेदार

ख्वाहिस

खलबली

खबरदार

खलीफा

खाद्य

खन्ना

खनखन

खानसाहब

खरीद

खीर

खैर

खेद

खड़ीवादी

खीज

खिंच

खोई

खास

खोदना

खतरा

खोखो

खुजली

खड़गपुर

खिलाफ

खूखार

खंडित

खालीपन

खालवा

खट्टर

खलनायक

खात्मा

खाया

खटिया

खंड

खैनी

खुराक

खास-म-खास

खोख्ला

खंजर

खुदा

खंडर

खाकी

खुजली

खंडहर

खपरैल

खलबलाहट

खसखस

खींचतान

खिलवाड़

खटपट

ख़बरदार

खौफजदा

खटमीठा

खौफजदा

खंजरोली

ख़ुदापरस्ती

खींचतान

खामियाजा

खुदखुशी

खौफनाक

खलनायक

खड़गपुर

खिलाड़ी

‘खनिज

खत

खटपट

ख़बरदार

खजाना

खमन

खसखस

खफा

खिलवाड़

खौफजदा

खींचतान

खराब

खास

खौफ

खिताब

खजूर

खुशी

खुदखुशी

खंजरोली

खात्मा

खली

खलबली

खाली

ख़तम

ख्याल

खान

खाना

खामियाजा

खामी

खरगोश

खिलाफ

खोल

खेत

खातिर

खोई

खिताब

खिलौना

खत्री

खतरा

खस्ता

खुदा

खंभा

खुराक

खाली

खेल

खोया

खड़िया

खिमा

खुमान

खनिज

खूखार

खंडित

खडूस

खटमीठा

खींचना

खुदाई

खुदापरस्ती

खबरी

खवाल

खपत

खपना

खच्चर

खस्ता

खजुराहो

खील

खिला

खिलाडी

खिलजी

खाक

खिताब

खौफनाक

खड़ा

खाध

खलीफा

खलीफा

खाद्य

खन्ना

खनखन

खानसाहब

खरीद

खीर

खैर

खेद

खड़ीवादी

खीज

खिंच

खोई

खास

खोदना

खतरा

खोखो

खुजली

खड़गपुर

खिलाफ

खूखार

खंडित

खालीपन

खालवा

खट्टर

खलनायक

खात्मा

खाया

खटिया

खंड

खैनी

खुराक

खास-म-खास

खोख्ला

खंजर

खुदा

खंडर

खाकी

खुजली

खाद्य

खन्ना

खनखन

खामोश

खेना

ख़ुदा

खुदा

खेदा

खेद

खेती

खंड

खंभा

खई

खक

खक्ष

खख

खग

खघ

खच

खछ

खेत

खर

खीरा

खेड़ा

खूबी

ख्यात

खब

ख़ौफ़

खभ

खौफ

खम

खोह

ख़म

खीस

खोली

खय

खील

खोल

खोना

खरा

खीर

खोट

खर्च

खीज

खोज

खाना

खटमल

खजाना

खरगोश

खाली

खामोश

खानदान

खासी

खास

खिलाफ

खिताब

खिलौना

खूब

खून

खूटा

खण

खत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *